Wednesday, 21 November 2007

อัมพวา (4)


เย็นวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ จะมีนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นมาเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาและจอดรถไว้ในบริเวณวัดอัมพวัน ขยะเหล่านี้เป็นร่องรอยของความอัปยศซึ่งเกิดจากความมักง่ายของนักท่องเที่ยวไทย ทั้งๆ ที่เป็นเขตวัดแต่พวกเขาก็ทิ้งกันแบบไม่อาย อีกไม่นานอัมพวาก็คงเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเทศไทยที่ถูกย่ำยีจนแหลกราญโดยนักท่องเที่ยวที่ไร้จิตสำนึกซึ่งก็ไม่แตกต่างกับนักการเมืองไทยนั่นแหละ