Friday, 22 June 2007

Clean Toilet for free


ส้วมที่วัดทุ่งการ้อง จังหวัดอยุธยา เป็นส้วมสะอาดมากแห่งหนึ่งที่เราพบในประเทศไทย มาตรฐานส้วมสาธารณะของไทยนั้นยังไปไม่ถึงไหน แม้เราจะหน้าใหญ่รับเป็นเจ้าภาพส้วมโลกในปีหน้าก็ตาม แต่ลองไปดูส้วมสาธารณะในกรุงเทพฯมหานครดูสิ ไม่อยากบรรยาย เราหาผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องส้วมสาธารณะของไทยไม่ได้เพราะเกี่ยงกันจัง จะหานักการเมืองที่ทัศนวิสัยในเรื่องนี้ยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรอีกเพราะมาตรฐานนักการเมืองไทยยังด้อย น้ำเน่าเป็นส่วนใหญ่ พื้นฐานมักมาจากพวก stupidity เราก็เลยไม่รู้จะหวังอะไร ยิ่งเห็นออกมาเย้วๆ กันที่สนามหลวงยิ่งย้ำเน้นว่าพวกนี้ก็ยิ่งกว่า fucking stupid