Wednesday, 30 May 2007

On the move

ลุงวรรณช่วยลูกสาวย้ายของ(สมบัติบ้า)จากมหาวิทยาลัยกลับบ้าน เมื่อคราวใกล้จบการศึกษา ตอนนี้พักเหนื่อยสนามหน้าบ้าน ลูกถ่ายไว้ เมื่อปีก่อน