Thursday, 10 February 2011

Strahan, Tasmania


Strahan (อ่านว่า “สตรอน” หรือออกเสียงตามสำเนียงของชาวทัสเมเนียนว่า “สโตรน”) เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ อยู่ทางฝั่งตะวันตกของทัสเมเนีย สวยมากๆ

เดิมที Strahan เป็นหมู่บ้านที่พวกคนตัดไม้สนยูออน (Huon pine)ซึ่งเป็นไม้สนชั้นดี ใช้เป็นที่พักพิง หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นเมืองท่าที่ชาวเหมืองทองแดงใช้รถไฟขนส่งมาลงเรือที่นี่ ทิวทัศน์ของป่าละแวกนี้สวยงามมาก แม่น้ำกอร์ดอนซึ่งไหลผ่านป่าฝนที่เป็นมรดกโลกของทัสเมเนียก็ไหลมาลงทะเลที่นี่ด้วย เมืองนี้ยังได้รับการลงคะแนนจาก Chicago Tribune ให้เป็นเมืองเล็กที่สวยที่สุดในโลก

ภาพจาก Tasmania