Thursday, 20 March 2008

1678 CALL CENTER บริการยอดแย่ของ DTAC


เมื่อก่อนการบริการของโทรศัพท์ดีแทคนั้นจัดว่าดีมาก แต่ปัจจุบัน มีความรู้สึกไม่ดีกับบริการ CALL CENTER ยอดแย่ของDTAC หมุน หมายเลข 1678 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ประมาณห้า-หกครั้ง(ที่จริงนับได้ 7 ครั้ง) แต่สายซึ่งเป็นเสียงอัดเทปบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่วาง ขอให้ผู้ใช้บริการฝากข้อความให้โทรกลับ ผมฝากข้อความไปสองสามข้อความในทำนอง(ด่า)ต่อว่า แล้วก็ไม่เห็นมีหน้าไหนโทรกลับมา ผมจำเป็นต้องโทรกลับไปอีก แต่ก็ต้องรออยู่นานเพราะเสียงพักสาย และแล้วมีไอ้เบื้อกออกมารับสายพร้อมทั้งแจ้งว่าผมยังติดค้างค่าต่อสายอยู่อีก 321 บาท จึงถูกตัดสาย แค่เนี้ยะนะ ดูมันทำ เวรจริงๆ

แถมพอเปิดดูทางเว็บไซต์ค่าใช้จ่ายของเรา มีค่าปรับเพิ่มมาอีก 107.00 บาท

นี่เป็นกลเม็ดการดูดเลือดจากลูกค้าอีกแบบหนึ่งที่บริษัทให้บริการโทรศัพท์อีกบริษัทหนึ่งเคยทำมาแล้ว นี่มันนรกอะไรกัน


24/01/2551 0280001RC100081708 01/2551 ค่าต่อคู่สาย 107.00

11/02/2551 0280001RC100169452 02/2551 ค่าต่อคู่สาย 107.00

28/02/2551 0280001RC100229922 02/2551 ค่าต่อคู่สาย 107.00

09/03/2551 208032N0412899 02/2551 ค่าบริการเลขหมาย * 663.58

20/03/2551 0280001RC100323125 03/2551 ค่าต่อคู่สาย 107.00

รวมเงิน 1,091.58

น่ารำคาญมากกับการบริการแบบนี้ หากลูกต้าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน คงไม่มีลูกค้าหน้าไหนโทรไปคุยเล่น นอกจากนั้นยังมีเสียงพักสายที่น่ารำคาญซึ่งควรจะเป็นสิทธิของผู้บริโภคที่จะไม่ฟัง แต่กลับถูกยัดเยียดให้ฟัง สคบ.ควรเข้าไปดูแลเรื่องสิทธิผู้บริโภคในเรื่องนี้ด้วย หากท่านใดที่มีเรื่องราวน่ากวนใจในลักษณะดังกล่าวก็เขียนมาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้รับทราบข้อมูลกันโดยทั่วไป และขอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วย

อย่างไรก็คาม ผมติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางอินเตอร์เน็ตตอนเช้าเพราะไม่สามารถทำอย่างอื่นได้ แต่โชตดีที่เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาสอบถามเหตุการณ์ ผมเล่าให้ฟัง ก็ไม่แน่ใจว่าจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้หรือไม่ แต่ต้องขอขอบคุณที่ติดตามลูกค้าที่ไม่เหมือนกับ Stupid 1678 Call Center ครับ