Friday, 25 January 2008

Just for money!


น่าสังเวชกลุ่มอันธพาลที่รับจ้างจากโรงเหล็ก เครือสหวิริยา ประจวบคีรีขันธ์ทำทุกอย่างได้เพื่อเงิน กระทั่งเข้าทำร้ายกลุ่มผู้ประท้วงคัดค้านการถมดินสร้างโรงงาน

สังคมไทยถูกทำลายย่อยยับเพราะเงิน คนกลุ่มหนึ่งยอมเป็นสมุนรับใช้นายทุนเพียงแค่เงินไม่กี่บาท ไม่มีสติและปัญญาคิดถึงความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ

ขอประณามการกระทำการอันป่าเถื่อนของกลุ่มนายทุนในครั้งนี้และครั้งอื่นๆ ที่ผ่านมาและในครั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นอีก

ขอให้คนไทยร่วมกันต่อต้านนายทุนที่หาผลประโยชน์จากสมบัติของคนไทยทั้งชาติ


เบื้องหลัง

"โครงการโรงถลุงเหล็ก" ของเครือสหวิริยา 1,142 ไร่ ได้รับการอนุมัติโดยองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีการออกใบอนุญาตเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ทำให้ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง ร่วมกันคัดค้านจนยกเลิกเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 ต่อมา อบต.แม่รำพึง ได้เห็นชอบและยื่นเอกสารเสนอนายอำเภอบางสะพาน หลังจากบริษัท สหวิริยาฯ ทำแผนป้องกันน้ำท่วมพร้อมรับฟังความเห็นจากชาวบ้านใน ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ภาพ Bangkok Post