Wednesday, 28 February 2007

ไปเที่ยวที่ชายหาดเจ้าสำราญ


เดินหาของตามชายหาดได้เพื่อนมากมาย ทั้งเด็กๆ และคนที่เข้ามาคุยด้วยความสนใจเพราะไม่เคยเห็น "คนชรา หาของ"